Directory

SENARAI NOMBOR TELEFON PEGAWAI-PEGAWAI KANAN
IBU PEJABAT JABATAN TANAH DAN UKUR
WISMA TANAH DAN UKUR

BIL.

NAMA

JAWATAN/BAHAGIAN

NO. TELEFON

1

Datuk Hj. Safar bin Untong

Pengarah Tanah dan Ukur

527777

2

Lee Chun Khiong

Timbalan Pengarah (Tanah)

527688

3

Bernard Liew Chau Min

Timbalan Pengarah (Ukur)

527783

4

Sernam Singh

Timbalan Pengarah (Dasar & Pembangunan)

527739

5

M. Amin bin Hj. Laihi

KPPK (Tanah)

527728

6

Wahap bin Kanak

KPPK (Ukur)

527766

7

Ag. Fauzi bin Ag. Tahir

KPP (Dasar & Pembangunan)

527672

8

Grace J. Chung

KPP (Penilaian)

527787

9

Rusnah Hj. Alidin

KPP (Pentadbiran)

527625

10

Doria Tai

KPP (GDM)

527712

11

Blasius G. Guntingan

KPP (3P)

527692

12

Hajjah Intan Setia Hj. Abd. Ghani

Ketua Akauntan

527755

13

Alan Chua Ming Ling

KPP (Penguatkuasa Tanah)

527648

14

Alexander Yong

PPK (Tanah)

527726

15

Rahim bin Kupun

PPK (Dasar & Pembangunan)

527762

16

Henry Yong

PPK (Galian)

527770

17

Jovita Kastum

PP (Ukur & Pemetaan)

527677

18

Azli bin Liman

PJUD (SP/RSP)

527682

19

Sylvia Chin

Pegawai Penilaian Kanan

527797

20

Horlick Liau

Pegawai Penilaian

527785

21

Hamdan bin Dassim

Pegawai Penilaian

527790

22

Sulong Matusin

Pegawai Penilaian

527122

23

Jimmy Chee

Pegawai Penilaian

527188

24

Robert Robin Milip

PP, (Pemberimilikan Tanah)

527736

25

Tujuh bin Hj. Nalin

PP, (Pemberimilikan Tanah)

527732

26

Freddie Kou

PP, (Galian)

527779

27

Robert Gilingan

PP, (Penguatkuasa Tanah)

527646

28

Prisilla Lojikip

PP, (Sistem Maklumat Tanah)

527710

29

Liaw Eng Kou

PP, (Sistem Maklumat Tanah)

527708

30

Celestine Fung

JuruAnalisa (Sistem Maklumat Tanah)

527709

31

Raymond P. Moloyos

Pengetua Sekolah Latihan

382243

32

Marciana Danggoi

Pegawai Tadbir Tanah Kanan

527743

33

Mohd. Saifurrazee bin Mohamed

Pendaftar Tanah

527608

34

Andrea Abidin Madingkir

Timbalan Pendaftar Tanah

527600 ext 1006

35

Philip Anacletus

Juruukur Daerah (Pejabat Pekebun2 Kecil)

527767

36

Habirin Lapongan

Juruukur Daerah (PKPP Tanah)

527686

37

Eugenius Barawas

Juruukur Daerah

527683

38

Rozianah binti Lian

Juruukur Daerah (3P)

527674

39

Samsakiah Hj. Jamil

PPK (Perjawatan)

527723

40 Azizah Yunus PP (Perkhidmatan) 527722

41

Suitnoh Visri

PP (Perolehan)

527725

42

Hajjah Nuraini Abdullah

Akauntan

527756

 

*

 

KPPK

-

Ketua Penolong Pengarah Kanan

KPP

-

Ketua Penolong Pengarah

PPK

-

Penolong Pengarah Kanan

PP 

-

Penolong Pengarah

JUD

-

Juruukur Daerah

PPHT

-

Penolong Pemungut Hasil Tanah


SENARAI NOMBOR TELEFON PEGAWAI-PEGAWAI KANAN
PEJABAT PEJABAT DAERAH,
JABATAN TANAH DAN UKUR

PEJABAT PENOLONG PEMUNGUT HASIL TANAH

1

Gilbert Gondungan

Kota Kinabalu

088 527638

2

Hj. Munandar bin Tahir

Tawau

089 760535

3

Jamal bin Hj. Tamjihi

Lahad Datu

089 880587

4

Callixtus Osoi

Sandakan

089 670278

5

Lee Sin Na @ Kamsia Lee Abdullah

Keningau

087 301262

6

Abdul Manap bin Aneh

Beaufort

087 211812

7

Herdiana binti Asli

Kudat

088 621640

8

Maikol Dony Akang

Tuaran

088 788511

9

Kenndy Carter

Beluran

089 512042

10

Mohd. Nizam bin Awang

Papar

088 913532

11

Thomas Ikon

Kinabatangan

089 561895

12

Diana S. Tuining

Penampang

088 720931

13

Luzalia Onick

Kota Marudu

088 661418


PEJABAT JURUUKUR DAERAH

1

S. Dzulkarnain bin S. Abdillah

Kota Kinabalu PB(S)

088 527656

2

Aqiffarhan bin Abdullah

Kota Kinabalu PB(S)

088 527657

3

Matheus Michael

Kota Kinabalu PB(U)Kudat

088 527654

4

Terrence Siew Chi Kong

Kota Kinabalu PB(U)

088-527680

5

Ahmad Shah bin A. Kallon

Tawau

089 760548

6

Khairul Hazwan bin Hussin

Lahad Datu

089 886624

7

Saat bin Hj. Durasit

Sandakan

089 670289

8

Nurul Ikhsan bin Ibrahim

Keningau

087 301251

9

Hj. Japri bin Ali

Beaufort

087 211451

Copyright 2004 © Sabah Surveyors Board     Last updated: March 8, 2018 .  Optimized for 1024x768 screen resolution.