LJS Forms
Borang LJS 1-4A
LJS 1 - Anggaran Bayaran Upah Ukur
LJS 1A - Tuntutan Bayaran Kemajuan 10% Deposit Sekuriti
LJS 1B - Perlantikan Untuk Pengukuran Hak Milik
LJS 2 & LJS 2/1 - Tuntutan Bayaran Upah Ukur
LJS 3 - Akuan Penerimaan Pelan Dan Lain-Lain Dokumen
LJS 4 - Tuntutan Bayaran Kemajuan Upah Ukur
LJS 4A - Surat Pengesahan Pengukuran
Borang LJS 5
LJS 5 - Tuntutan Bayaran Terakhir Upah Ukur
Borang LJS 6
LJS 6 - Authorisation For Payment of Survey Fees
Articleship Of Graduate
Form 1 - Form Of Indentures Of Articleship Of Graduate
Form 2 - Application Form for Registration as Articled Graduate
Notification for Registration of Survey Technicians
LJS 9A - Notification Form (Cadastral Survey)
LJS 9B - Specimen Signature Form
LJS E9A - Specimen Signature Form (Engineering Survey)
LJS E9B - Specimen Signature Form
LJS 9C - Examination for Survey Technician Form
Copyright 2004 © Sabah Surveyors Board     Last updated: March 31, 2019 .  Optimized for 1024x768 screen resolution.