Articleship of Graduate

Form Description Document
Form 1 Form Of Indentures Of Articleship Of Graduate PDF
Form 2 Application Form for Registration as Articled Graduate PDF

Cadastral Survey Forms

Form Description Document
LJS 1 Anggaran Bayaran Upah Ukur PDF
LJS 1A Tuntutan Bayaran Kemajuan 10% Deposit Sekuriti PDF
LJS 1B Perlantikan Untuk Pengukuran Hak Milik PDF
LJS 2 Tuntutan Bayaran Upah Ukur PDF
LJS 3 Akuan Penerimaan Pelan Dan Lain-Lain Dokumen PDF
LJS 4 Tuntutan Bayaran Kemajuan Upah Ukur PDF
LJS 4A Surat Pengesahan Pengukuran PDF
LJS 5 Tuntutan Bayaran Terakhir Upah Ukur PDF
LJS 6 Authorisation For Payment of Survey Fees PDF

Engineering Survey Forms

Form Description Document
LJS E1 Anggaran Bayaran Upah Ukur PDF
LJS E1A Tuntutan Bayaran Kemajuan 10% maksimum Deposit Sekuriti PDF
LJS E1B Perlantikan Untuk Pengukuran PDF
LJS E2 & E2/1 Tuntutan Bayaran Upah Ukur PDF
LJS E3 Akuan Penerimaan Pelan Dan Lain-Lain Dokumen PDF
LJS E4 Tuntutan Bayaran Kemajuan Upah Ukur PDF

Notification for Registration of Survey Technician

Form Description Document
LJS 9A Notification Form (Cadastral Survey) PDF
LJS 9B Specimen Signature Form PDF
LJS E9A Notification Form (Engineering Survey) PDF
LJS E9B Specimen Signature Form PDF
LJS 9C Examination for Survey Technician Form PDF